Szkoła przyjazna w zasięgu ręki

Na zaproszenie społeczności Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka uczestniczył w spotkaniu pod hasłem „Szkoła Przyjazna dla Autyzmu”. 

Podczas spotkania społeczny zastępca RPD mówił o konieczności indywidualizacji kształcenia, dopasowania go do potrzeb psychofizycznych uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi oraz konieczność realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Szkoła przyjazna dla autyzmu to miejsce, które jest otwarte na różnorodność, akceptuje to, że każdy ma swoje potrzeby. Dlatego tak ważne jest, by pokazywać i wspierać tego rodzaju inicjatywy – przekonywał Jan Gawroński.

Celem spotkań i szkoleń jest nie tylko podniesienie świadomości na temat wyzwań, z jakimi mierzą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także wprowadzenie koniecznych według nich zmian.

Dzieci i młodzież apelują m.in. o: zniesienie oceny z zachowania, zapewnienie wsparcia psychologa w każdej szkole dla każdego ucznia, wyciszenie dzwonków na przerwy, dostosowanie edukacji do potrzeb każdego ucznia, wprowadzenie w każdej szkole lekcji o różnorodności oraz zorganizowanie na terenie szkół pokoi, w których możliwe byłoby wyciszenie się.