Młodzi w Europie. Europa dla młodych

– Unia Europejska to nie odległa instytucja. To podmiot, który gwarantuje Wam Wasze prawa – mówił do młodzieży Łukasz Korzeniowski z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka podczas konferencji „Młodzi w Unii Europejskiej”.

W Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana przez Monikę Wielichowską, wicemarszałkinię Sejmu oraz „Akcję Uczniowską”. W spotkaniu Rzeczniczkę Praw Dziecka reprezentował Łukasz z Zespołu ds. Edukacji i Wychowania w Biurze RPD.

Dyskutowano o tym, co Unia Europejska daje dzieciom i młodzieży. Głos zabrali przedstawiciele kilkunastu młodzieżowych organizacji, stowarzyszeń, fundacji oraz rad. Mówili o swoich oczekiwaniach związanych z dalszym rozwojem Unii Europejskiej, obecnością Polski w UE i działaniami podejmowanymi przez unijne instytucje w kontekście młodzieży.

Łukasz Korzeniowski z Biura RPD przypomniał, że Unia Europejska i państwa członkowskie w art. 24 Karty Praw Podstawowych zobowiązały się do poszanowania praw dziecka, w tym w szczególności ich prawa do swobodnego wyrażania poglądów i brania ich pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą. Wskazał także, że instytucje i organy UE podejmują szereg działań na rzecz ochrony praw dzieci, w tym m.in. związanych z zapewnieniem dzieciom ochrony przed cyberprzestępczością i zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu.

– Unia Europejska gwarantuje dzieciom prawa do dobrej edukacji i zapewnia programy takie jak Erasmus+. UE to nie tylko odległa instytucja. To przede wszystkim wspólnota wartości również dla samych młodych – podkreślił Łukasz Korzeniowski. I zwrócił się do młodzieży. – Chciałbym, żebyście o tym nie zapominali i wiedzieli, że UE to podmiot, który gwarantuje Wam Wasze prawa, dzięki którym możecie się realizować – podkreślił.