Okrągły Stół Samorzeczniczy. Po raz pierwszy w Polsce

W Dzień Dziecka odbył się Okrągły Stół Samorzeczniczy. To pierwsza taka inicjatywa w kraju, a jej współorganizatorem był Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka. Wydarzenie objęła honorowym patronatem Monika Horna-Cieślak, a wśród gości był prof. Tony Attwood, światowej rangi psycholog.  

Podczas spotkania samorzecznicy i samorzeczniczki neuroróżnorodnej młodzieży podzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi, opowiedzieli o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu. Mocno wybrzmiały takie problemy, jak: wyzwania związane z dostępem do edukacji szytej na miarę, brak realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, przemoc rówieśnicza i brak zrozumienia potrzeb młodych osób neuroróżnorodnych przez system wsparcia.

Te tematy są bliskie prof. Tony’emu Atwoodowi, australijskiemu psychologowi klinicznemu i badaczowi specjalizującemu się właśnie w tematyce autyzmu. W swojej pracy przekonuje od lat, że autyzm, gdy mu się przyjrzeć, jest odmiennym sposobem postrzegania uczenia się, myślenia i budowania relacji. Jednak, co istotne, sam autyzm nie musi być największym problemem danej osoby w codziennym życiu. Może nim być natomiast odrzucenie i upokorzenie, a także fakt bycia ofiarą znęcania się ze strony innych ludzi.

Jan Gawroński opowiedział najpierw o obywatelskości, partycypacji i samostanowieniu osób z niepełnosprawnościami w kontekście praw dziecka. A następnie, wspólnie z Marcinem Siekańskim, ekspertem Rady do spraw Informatyzacji przy Ministrze Edukacji Narodowej – o zjawisku immersji, czyli całkowitego zanurzenie się w grach komputerowych i przestrzeniach wirtualnych.

Podczas wydarzenia Rzeczniczka Praw Dziecka została uhonorowana nagrodą Fundacji ALEKlasa za działania na rzecz dzieci i dorosłych w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Sylwia Kowalska i prof. Tony Attwood.