Co po podstawówce? Jaką szkołę wybrać?

Zdjęcie dziewczyny w czapce absolwenta stojącej tyłem.

Co roku w maju, uczniowie i uczennice z klas ósmych szkół podstawowych mierzą się z decyzją dotyczącą wyboru swojej kolejnej szkoły. Nowy etap na Waszej edukacyjnej drodze może być wyzwaniem, ale też wielką przygodą, dlatego warto zadbać o to, aby w zgodzie ze sobą wybrać, do jakiej szkoły ponadpodstawowej się udacie.
Aby pomóc Wam w tym procesie, przygotowaliśmy dla Was kilka wskazówek.

Warto pamiętać, że najważniejsze w tym procesie jest zdanie i dobro dziecka. Dlatego, wsparcie ze strony dorosłych jest niezbędne. Aby w sposób świadomy i zaangażowany podjąć tę decyzję, warto zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami. Na początek – jakie istnieją rodzaje szkół ponadpodstawowych i czym się różnią?

Liceum
• nauka trwa 4 lata
• uczeń po liceum może przystąpić do matury
• uczeń oprócz przedmiotów ogólnych, realizuje także minimum dwa przedmioty o poziomie rozszerzonym
• ukończenie liceum nie daje uprawnień do wykonywania zawodu

Technikum
• nauka trwa 5 lat
• uczeń realizuje przedmioty o profilu ogólnym i zawodowym
• w 3. i 4. klasie odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w części praktycznej i ustnej; otrzymanie pozytywnego wyniku skutkuje uzyskaniem tytułu technika
• uczeń po technikum może przystąpić do matury

Szkoła branżowa
I stopnia
• nauka trwa 3 lata
• uczeń realizuje przedmioty o profilu ogólnym i zawodowym
• po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje i uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe
• absolwent może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia lub liceum dla dorosłych, albo podjąć pracę

II stopnia
• nauka trwa 2 lata
• uczeń może przystąpić do matury
• absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe
Teraz, gdy znasz już różne rodzaje szkół i wiesz, czym się różnią, możemy przejść do bardziej szczegółowego analizowania wyboru.

Dopasowanie do zainteresowań i mocnych stron

Zastanów się, czy istnieje jakiś obszar, który szczególnie Cię pasjonuje, a zdobywanie o nim wiedzy przynosi Ci radość i satysfakcję. Na przykład, jeśli pasjonują Cię zwierzęta, ochrona ich praw oraz biologia, to technikum weterynaryjne lub liceum o profilu biologiczno-chemicznym mogą być odpowiednim wyborem.
Przydatne na tym etapie może być skorzystanie z poradnictwa doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wypełnienie testu predyspozycji zawodowych w internecie.

Oferta edukacyjna szkoły
Szkoła powinna wspierać i rozwijać dodatkowe zainteresowania uczniów. Poszukaj informacji o tym, czy oferta danej szkoły jest dla Ciebie atrakcyjna i korzystna. Może oferuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne? Realizuje naukę w systemie innym niż tradycyjny? Współpracuje z różnymi instytucjami? Czy dzięki niej możesz zaangażować się w wolontariat?

Stan zdrowia
Warunkiem nauki w szkole branżowej lub technikum jest wykonanie badań lekarskich. Zastanów się, czy istnieją przeciwskazania zdrowotne, które mogłyby uniemożliwić Ci realizowanie się w danym zawodzie.

Opinie o szkole
Dowiedz się, jak daną szkołę oceniają obecni uczniowie, absolwenci oraz rodzice. Czy deklarowana oferta szkoły odpowiada rzeczywistości? Jaka jest atmosfera i podejście nauczycieli do uczniów? Zwróć uwagę także na różne rankingi szkół, które oceniają placówki pod różnymi względami, nie tylko ich wyników, ale też np. atmosfery panującej w szkole.

Lokalizacja
Ważnym czynnikiem w wyborze szkoły jest jej lokalizacja i dojazd do niej. Niestety w wielu przypadkach uczniowie rezygnują z wyboru danej placówki ze względu na wykluczenie komunikacyjne. Zastanów się, czy będziesz w stanie w sposób komfortowy dojeżdżać codziennie do szkoły, np. autobusem czy pociągiem. Może Twoi rodzice lub rodzice kolegów/koleżanek będą mogli Ci pomóc w tym aspekcie? Pamiętaj także o możliwości skorzystania z internatu.

Zanim złożysz podanie do wybranej szkoły, musisz przygotować kilka niezbędnych dokumentów. Co będzie Ci potrzebne do złożenia podania?
• wniosek o przyjęcie do szkoły – wzór możesz znaleźć na stronie danej placówki
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
• zaświadczenia o osiągnięciach np. sportowych, artystycznych i wolontariacie – dzięki nim możesz uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji

Jeśli chcesz podjąć naukę w technikum lub szkole branżowej, będziesz potrzebował/a dodatkowo zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu. Skierowanie na badania wystawia szkoła, do której chcesz aplikować.

Choć wybór szkoły średniej jest ważny, to warto pamiętać, że ten etap nie decyduje o Twoich dalszych losach i nie musi determinować Twojej przyszłości. Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy decydujemy się na konkretną ścieżkę edukacyjną np. wybierając naukę w technikum, mając pewne plany na przyszłość, ale po pewnym czasie nasze perspektywy się zmieniają i np. decydujemy się podjąć studia. To zupełnie normalne. Nasze cele, plany, pasje i postrzeganie świata ewoluują wraz z nami i kształtują się przez cały okres naszego życia, a zwłaszcza w tak intensywnym okresie, jak dojrzewanie. Warto więc być dla siebie wyrozumiałym.

Życzymy udanych i świadomych wyborów!