Skip to:

1 04.02.-31.10.2019 Polska Podwórko Talentów Nivea NIVEA
2 03-04.2019 Warszawa Międzyszkolny Konkurs Historyczny "O nich nie zapomni świat… bohaterowie XX wieku" Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina
3 5-9.06.2019 Świat 40. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2019 Koniński Dom Kultury
4 27.03.2019 Tarnów "Modelowanie zdolnego dziecka - czy wsyztskonam wolno?" Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie
5 11.02.2019 Piotrów Piknik edukacyjny w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu: działajmy razem!” Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie
6 18-22.02.2019 Katowice Miasto Dzieci - zimowa edycja Muzeum Hutnictwa Cynku
7 03-06.2019 Polska Program edukacyjny "Drogowe ABC" Polski Czerwony Krzyż
8 28-30.06.2019 Polska XVII Międzynarodowa Konferncja Chorób Rzadkich "Nie przegap choroby rzadkiej" Stowarzysznie Chorych na MPS i Choroby Rzadkie
9 rok szkolny 2018/2019 Lublin Program "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży" Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
10 1-3.03.2019 Polska XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination Fundacja Destination Imagination Polska
11 03-06.2019 Łódź Projekt Edukacyjny "Ziuk - opowieść o Józefie Piłsudskim" Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 
12 05.2019 Czeladź Akcja Pisania Bajek Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
13 04.2017 - 06.2020 Poznań Autostrada do Szkoły Autostrada Wielkopolska SA
14 02-05.2019 Polska XVI Konkurs dla Telewizji Lokalnych "To nas dotyczy" POLSKA IZBA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
15 23.03.2019 Koszalin Druga Konferncja Edukacyjno-Szkoleniowa "Wczesna Interwencja Terapeutyczna Dziecka z zespołem Downa" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Miś" w Koszalinie
16 04.03-30.04.2019 Poznań Międzyszkolny Konkurs Plastyczny VIII edycja "Dziecko to człowiek tylko że mały" Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Poznaniu
17 26.04-31.10.2019 Polska konkursu "List do Taty" Senat RP, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
18 16.03.2019 Polska III Ogólnopolska Konferncja z okazji Światowego Dnia Zespoło Downa "Cudowna przyszłość" Ośrodek Rehabilitacyno-Wypoczynkowy Polanika
19 12.06.2019 Polska Kongres Rodzicielstwa Zastępczego Fundacja Przyjaciółka, Komitet na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
20 8.03.2019 Warszawa XIV Warszawski Turniej Tańca "Tańczące brzdące" pt. "Dla Niepodległej…" Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" w Warszawie 
21 4-7.04.2019 Polska XXV targi Wydawców Katolickich  Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
22 10-11.04.2019 Polska Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i przedsatwicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego "Kierunek-Dziecko" Fundacja Przyjaciółka, Komitet na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
23 6.04.2019 Biłgoraj IV Konferncja Naukowa "Biłgoraj Niebieski dla autyzmu" Niepubliczny Żłobek & Przedszkole Integracyjne "Bambini" w Biłgoraju
24 12-14.04.2019 Warszawa Warszawskie Dni Rodziny Fundacja Zwalcz Nudę
25 20-24.05.2019 Słupsk XXVI Pomorska Wiosna Literacka Pedgogiczna biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Stowarzyszenie Edukacyjne "Volumin"
26 20.03.2019 Polska Kampania społeczna "Polska mówi #aaa" wspierająca krajowe obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2019 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
27 2-3.04.2019 Wrocław Międyznarodowa konfrencja nukowa na rzecz rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego pt. "Dziecko w systemie wsparcia" Dolnoślaska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej "Przytsanek Rodzina"
28 24.05.2019 Żychlin IV Piknik z Kulturą pn. "Wędrówką życie jest człowieka…" Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie
29 17.05.2019 Świdnica V Dziecięcy Festiwal Muzyczny "Barka Radości" Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy
30 04.04.2019 Legnica Konkurs plastyczny pt. Tradycje Wielkanocne i wystawa pt. Tradycje Wielkanocne wraz z pokazem jajek wielkanocnych wykonanych w różnych technikach i metodach plastycznych Stowarzyszenie od serca "Faustynka"
31 29.03.2019 Płock "MakeMeSmile" Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku
32 2.04.2019 Polska "Polska na Niebiesko" - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Fundajca JiM
33 18-19.05.2019 Polska IX Konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i młodych lekarzy "Pediatria jakiej nie znacie 2019" Warszawski Uniwersytet Medyczny 
34 26-27.09.2019 Polska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jedność w różnoroności - idea i rzeczywistość 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce" Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
35 21.03.2019 Polska Małopolski Kongres Zawodowy Małopolski Kurator Oświaty
36 25-26.04.2019 Polska Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Dzieci off-line - jak włączyć je do życia" Komitet Ochrony Praw Dziecka UMK
37 25.03-30.04.2019 Warszawa #AkcjaWielkanoc - Nie Bądź Jak Mariola Fundacja Dobrych Inicjatyw
38 05-09.2019 Pacanów XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
39 23.04 -26.05.2019 Polska Wielka Zbiórka Książek Fundacja Zaczytani.org
40 05.04.2019 Polska Ogólnopolska Konferencja  "W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza i terapia" Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o. o. 
41 6.04.2019 Koszalin Autyzm jest barwny Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Dziecka w Koszalinie
42 23.03.2019 Zamość Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej z Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed w Zamościu
43 06.2019 Polska Projekt "YOUng Heroes" YOUng Heroes
44 9.06.2019 Warszawa 6. festiwal Rodziny Fundacja A.R.T.
45 8.05.2019 Bochnia Konferencja pn. "Dziecka na zakręcie" Poradnia Pychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni
46 13.03.2019-13.03.2020 Łódź #PełniaŻycia Fundacja "Dom w Łodzi"
47 29.03.2019 Włodawa Konferencja "Edukacja włączająca - alternatywa i przestrzeń dla rozwoju" Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie
48 14.05.2019 Giedlarowa "Mama, Matka, mateczka - różne odcienie miłości…" Dzień Matki w Giedlarowej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Giedlarowej
49 1-30.06.2019 Busko-Zdrój Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB Fundacja IKS z siedzibą w Busku-Zdroju
50 04-08.2019 Powiat Opolski Wakacyjna Akcja Redakcja Tygodnik Regionalny Strzelec Opolski
51 15-17.06.2019 Warszawa Bielsko-Biała Model United Nations 2019 (BBMUN 2019) Marta Matyjasik
52 21.04-31.05.2019 Polska Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki "Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie
53 04-05.2019 Łódź Konkurs Plastyczno-Językowo-Kulturowy "Children around the world" Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka w Łodzi
54 23.06.2019 Warszawa II Dad's Day Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
55 30.03.2019 Środa Wielkopolska Festyn Naukowy „Zostań bohaterem nauki” Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej
56 03.05.2019 Mazowsze VII Mazowiecka Olimpiada Politologów Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
57 25.04.2019 Łódź VI Konferencja "Wychowanie do samodzielności" - "Jak rozmawiać z dziećmi o…" Fundacja Życie z siedzibą w Łodzi
58 09.2019 Polska Program Stanford Harmony PWN  Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. 
59 30.04-05.06.2019 Polska Poszukiwacze Skarbów Fundacja Obiektywna
60 27.05.2019 Mazowsze Konferencja Naukowa "Zaburzenia lękowo-depresyjne wśród dzieci i młodzieży - rola nauczycieli i rodziców" Fudnacja OSTOJA
61 15.05.2019 Kraków Mózg masz jeden, neuroinfecji jest wiele! Fundacja Aby Żyć
62 19.04.2019 Warszawa Drugie Obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pt. "Miłość na scenie życia 2019" Inicjatywa Mieszkańców Warszawy - Oddział Białołęka 
63 7.04-23.05.2019 Warszawa Konkurs plastyczny "Bohaterowie Naszych Bajek" Ognisko Pracy Pozaszkolnej "175" w Warszawie
64 31.05.2019 Rabka-Zdrój Festyn "Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom" Andrzej Gut-Mostowy
65 2-7.07.2019 Świat XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej "Skowroneczek" Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
66 27.05.2019 Polska VII Wojewódzka Dziecięca Konferencja Naukowa "Kornel Makuszyński Dzieciom" Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baldona w Gliwicach
67 31.05-2.06.2019 Świat 17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja 2019 Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
68 2019 Polska 1000 pierwszych dni Fundacja Nutricia
69 23.05.2019 Łódź Debata młodzieżowa "Ring - parytet za i przeciw" Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapie nr 2 w Łodzi
70 07.06.2019 Polska VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
71 21.06.2019 Polska Konferencja "Chrońmy dzieci przed przemocą" Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego
72 24.05-07.06.2019 Polska Mlekoteka 2019 Fundacja Promocji Karmienia Piersią
73 23.05-7.12.2019 Polska Ojce i Dziadki Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Fundacja Czas Dzieci
74 7-13.07.2019 Polska 12. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO Stowarzyszenie FILMFORUM
75 05-10.2019 Dolny Śląsk Akademia Doktora Korczaka Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
76 05.06.2019 Łódź Gala Jublieuszowa 20-lecia Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa
77 04.06.2019 Polska Ogólnopolska Konfrencja Naukowa "Kompetencje przyszłości. Eksperci Programowania na start" Wyższa Szkoła Humanitas
78 03.07.2019 Kraków Bieg dla małych i dużych pod hasłem "Zadbaj o swych dzieci byt - alimenty to nie wstyd" Fundacja KiDs
79 15.05.2019 Polska Narodowy Dzień Życia Fundacja Narodowy Dzień Życia
80 31.05.2019 Busko-Zdrój Festyn Rodzinny "Nie ma jak rodzina"  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
81 1.06.2019 Polska Narodowy Dzień Dziecka Lokalna Organizacja Turystyczna Integra
82 18-19.05.2019 Warszawa Konferencja „NIE MÓWIĘ, ALE WIDZĘ I ROZUMIEM – innowacyjne metody neurorehabilitacji, edukacji i komunikacji” Fundacja Audemus Audire
83 08.06.2019 Rzeszów Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
84 03.06.2019 Warszawa II Kongres Zdrowia Psychicznego Fundacja Efkropka
85 07.06.2019 Zakopane Konferencja „Rodzina w społeczeństwie i państwie – aspekty filozoficzne, kulturowe, społeczne i prawne” Klub im. Władysława Zamoyskiego
86 20-24.05.2019 Warszawa Projekt charytatywny CEMS Chance XVI Stowarzyszenie Inspiring Solutions
87 01.06.2019 Brzeg Raven gra dla Mikołaja Raven Soccer School
88 26.05.2019 Wrocław Dzień dziecka pod hasłem „Bezpieczne wakacje" Stadion Wrocław Sp. z o.o.
89 2019 Polska Kampania „Mała książka - wielki człowiek” oraz projekt „+książka” Instytu Książki
90 23.06.2019 Wieruszów I Międzynarodowa i II Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
91 03-07.06.2019 Jasło XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
92 2019-2022 Polska Akcja społeczna "Książka na receptę. Recepta na sukces" Fundacja Powszechnego Czytania
93 06.06.2019 Olsztyn Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Dziecko w postępowaniu karnym" Koło Naukowe Postępowania Karnego "Accusatio"
94 04.2019-12.2019 Polska Projekt "Szpital Pluszowego Misia" Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 
95 20.09.2019 Łódź VIII Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - Łódź 2019 Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi
96 07.06.2019 Koszalin „Rodzinalia 2019"— 13. festyn integracyjny, promujący rodzinną pieczę zastępczą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
97 07-09.06.2019 Łódź Polskie Dni Montessori „Piękny człowiek w pięknym świecie" Polskie Stowarzyszenie Montessori
98 08.06.2019 Karwiany  Sołtys Karwian i Komorowic Tomasz Krzywda Festyn z Okazji Dnia Dziecka 
99 24-28.06.2019 Katowice Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach-Szopienicach "Hutnicze Miasto Dzieci - letnia edycja"
100 07-08.2019 Województwo łódźkie Fundacja „Happy Kids” Akcja "Happy Bus 2019"
101 13.06.2019 Łódź Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Konferencja "Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego"
102 09.06.2019 Wrociszew Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie Festyn Rodzinny pod hasłem „Moje prawa - ważna sprawa"
103 17.06.2019 Polska Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Kawalerowie Orderu Uśmiechu - obrońcy praw dziecka"
104 04-14.09.2019 Katowice Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Hufiec Katowice
Święto Hufca ZHP Katowice
105 15-27.07.2019 Strzegom Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Transgraniczne Miasto Dzieci – Preshranicni Mesto Deti
106 24.06.-31.08.2019 Gmina Kolowskie Biblioteka i Centrum Kultury w Konowskiem Kulturalne Lato 2019!
107 25-29.06.2019 Gostyń Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu  Dni Młodzieży Paradiso