Polityka prywatności – Czat dla dzieci i młodzieży

Klauzula 

Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy na czacie powoduje, że Rzecznik Praw Dziecka przetwarza Twoje dane osobowe (staje się Administratorem danych osobowych). Bez podania ich nie będziemy mogli udzielić Ci pomocy. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dbamy, aby były one poufne (nikt niepowołany nie miał do nich dostępu).

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rzecznik Praw Dziecka, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.
 2. W przypadku gdybyś miał pytania o to jak chronimy i przetwarzamy dane osobowe możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@brpd.gov.pl
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, szczególności w sytuacjach, które zagrażają ich zdrowiu i życiu (zgodnie z art. 6 pkt d RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).
 4. Przetwarzamy wyłącznie dane, które przekażesz nam podczas czatu oraz numer IP Twojego komputera.
 5. Twoje dane mogą zostać przekazane Policji i innym instytucjom, których zaangażowanie jest niezbędne w celu udzielenia Ci pomocy.
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu rozwiązania problemu, z którym się zwróciłeś do Rzecznika Praw Dziecka.
 7. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie przekazujemy ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Przez cały czas, kiedy jesteśmy w posiadaniu Twoich danych masz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. W sytuacji, kiedy uważasz, że niewłaściwie chronimy lub przetwarzamy Twoje dane przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą rodziców).