Przepisy

Konstytucja RP

Art.72  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw...

Więcej

Konwencja o prawach dziecka

Dz.U.1991.120.526 1999.09.02              zm.        Dz.U.2000.2.11             ogólne 2012.12.15      zm.wyn.z        Dz.U.2012.1333           ...

Więcej