Rzecznicy Praw Dziecka na świecie

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie

Rzecznik Praw Dziecka, Komisarz ds. dzieci, Ombudsmen for Children czy też Kinderrechtbeauftragte  – to tylko kilka terminów ze świata na określenie osoby stojącej na straży indywidualnych i zbiorowych praw dzieci. Pierwszy w świecie urząd Ombudsmana ds. dzieci powołano w Norwegii w roku 1981 i stanowi on pierwowzór, który w kolejnych latach znalazł swoich naśladowców w wielu państwach na całym świecie. W zależności od kraju instytucje Rzecznika są różnie zorganizowane, różnie usytuowane w strukturach państwa oraz mają różny zakres działania.

W Polsce urząd Rzecznika Praw Dzieci został powołany w 2000 roku. Jest to konstytucyjny, jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku.

Rzecznicy Praw Dzieci zrzeszeni są w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dzieci zwanej z angielskiego ENOC (European Network of Ombudspersons for Children).

Adresy witryn internetowych Rzeczników Praw Dziecka: