Kwestionariusz oceny pokrzywdzonego i świadka. RPD pisze do resortu sprawiedliwości

Rzeczniczka Praw Dziecka przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego i

Dowiedz się więcej