Po pierwsze, wychowywać. Debata nad kodeksem karnym

Negatywnie należy ocenić możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby, która w chwili popełnienia czynu ukończyła 14 lat oraz

Dowiedz się więcej