O sprawczości i podmiotowości. W teorii i praktyce

Jak budować w młodych ludziach poczucie sprawczości? Jak wspierać w podejmowaniu własnych decyzji? Te i wiele innych pytań związanych

Dowiedz się więcej