Dzieci na granicy muszą być chronione

– Będziemy działać intensywnie, by dzieci z doświadczeniem uchodźczym, niejednokrotnie ofiary handlu ludźmi, wykorzystania, ofiary przemocy, z traumą wojenną,

Dowiedz się więcej