Zażalenia na decyzje sądów o umieszczaniu rodzin z dziećmi w ośrodkach dla cudzoziemców

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Prezesów Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze z prośbą o informacje na temat orzecznictwa w sprawach o umieszczenie oraz o przedłużenie pobytu rodzin z dziećmi w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka