Cudzoziemskie dzieci w Polsce wymagają większego wsparcia

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy w sprawie szerszego wsparcia ze strony Rzeczypospolitej Polskiej małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

Wystąpienie generalne