Uchybienia i nieprawidłowości w systemie nadzoru produkcji żywności

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa w sprawie nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności.

Wystąpienie generalne RPD (PDF)