Dzieci z niepełnosprawnościami wymagają szczególnej opieki podczas pandemii

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację dotyczącą dzieci z niepełnosprawnością w czasie pandemii.

Wystąpienie generalne RPD (PDF)