Rzecznik alarmuje wojewodów: Przerwijmy cierpienie dzieci odseparowanych od rodziców przez epidemię

Wiele małych dzieci z całej Polski od ponad trzech miesięcy nie widziało się z rodzicami. Mimo że już pod koniec maja odpowiedzialni za dzieci w pieczy zastępczej opiekunowie mogli zacząć organizować maluchom spotkania z ich bliskimi. Zaniepokojony dramatycznymi listami od rodziców Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak interweniuje u wojewodów, by pilnie skontrolowali sytuację dzieci pozostających w pieczy zastępczej na terenie zarządzanych przez siebie województw.

„Szczególnie trudna sytuacja dotyczy małych dzieci, które jeszcze nie potrafią swobodnie rozmawiać i kontaktować się za pomocą komunikatorów z użyciem kamery. One od ponad trzech miesięcy nie widziały rodziców” – podkreśla Rzecznik w wystąpieniu generalnym do wojewodów.

Wystąpienie generalne Rzecznika do wojewodów

Rzecznik Praw Dziecka wskazuje, że już 24 maja tego roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w konsultacji z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia i we współpracy z Rzecznikiem wydała „Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa”, a podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny przekazała ten dokument wojewodom z prośbą o przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom pieczy zastępczej do stosownego wykorzystania. Materiał ten dawał możliwość wprowadzenia w życie złagodzenia ograniczeń związanych z epidemią choroby COVID-19 i stosownego do sytuacji epidemiologicznej umożliwienia dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej kontaktów z rodzinami. Oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego i po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji.

Jednak, jak zaznacza Rzecznik, interwencje wpływające do jego Biura świadczą o tym, że część dzieci pozostających w pieczy zastępczej nadal jest pozbawiona kontaktu osobistego z rodziną. A skarżący czują się dyskryminowani – bo choć ich dzieci mogą uczęszczać do żłobków, szkół, przedszkoli (na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze), to dalej nie mogą się widywać z własnymi rodzicami.

„Zwracam się do Państwa o zbadanie, czy dzieci pozostające w pieczy zastępczej na terenie zarządzanych przez Państwa województw mają w sposób właściwy zapewnioną realizację prawa do kontaktów z osobami najbliższymi. Bardzo proszę o zainteresowanie się sytuacją małych dzieci (szczególnie tych umieszczonych w pieczy w trybie interwencyjnym), które z dnia na dzień zostały pozbawione opieki osób, które znają i z którymi są zżyte” – podsumowuje Rzecznik Praw Dziecka i oczekuje, że wojewodowie przekażą mu informacje o wykonanych działaniach.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2019 r. w pieczy zastępczej w Polsce przebywało 72,1 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 55,4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 16,7 tys. w pieczy instytucjonalnej.