Wyniki konkursu Rzecznika na pracę magisterską i doktorską

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o prawach dziecka rozstrzygnięty. Komisja Konkursowa nie przyznała nagród głównych, zdecydowała o przyznaniu czterech wyróżnień, w tym 3 za prace magisterskie i 1 za rozprawę doktorską.

Wyróżnienie za rozprawę doktorską zostało przyznane pracy pt. “Prawa dziecka a władza rodzicielska. Przekonania i doświadczenia młodzieży oraz jej rodziców” autorstwa Małgorzaty Dyrdół.

W kategorii prac magisterskich Komisja wyróżniła trzy prace:

“Prawa i obowiązki rodziców w świetle Konwencji o prawach dziecka” Marii Dzieżyc,

“Realizowanie kontaktów z dziećmi w kontekście wykonywania władzy rodzicielskiej” Katarzyny Kwaśniewskiej,

“Sytuacja prawna dziecka w alternatywnych modelach rodziny” Anny Pugacz.

W pracach Komisji Konkursowej wzięli udział: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, prof. dr hab. Marek Andrzejewski, dr hab. Danuta Opozda, dr hab. Piotr Telusiewicz – przewodniczący Komisji, dr Maciej Domański.