Rzecznik przedstawił projekt systemowej analizy przypadków śmierci dzieci

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przedstawił w Sejmie propozycje zmian prawnych, które umożliwią wprowadzenie w Polsce systemowej analizy przypadków śmierci dzieci. Rzecznik powoła radę ekspertów, która będzie badać okoliczności tych tragedii i wspierać w działaniach na rzecz zwiększenia prawnej ochrony najmłodszych. Potrzebne jest także uzupełnienie uprawnień Rzecznika Praw Dziecka o możliwość występowania w sprawach karnych.

– Rzecznik powinien móc bronić praw i godności dzieci na każdym etapie postępowania, jednak obowiązujące prawo to utrudnia. Czas poprawić system – podkreśla Mikołaj Pawlak.

Rzecznik przekazał posłom swój projekt zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz Kodeksu postępowania karnego, który umożliwi mu występowanie w sprawach karnych na prawach prokuratora po stronie godności pokrzywdzonego przestępstwem dziecka.

Mikołaj Pawlak powoła także Radę do spraw Oceny Systemowych Zagrożeń dla Życia Dzieci, której zadaniem będzie analiza systemowa przypadków krzywdzenia dzieci, w szczególności zakończonych ich śmiercią. Celem prac rady będzie eliminacja niewłaściwych praktyk w działalności organów władzy publicznej, organizacji i instytucji oraz opracowanie nowych standardów i zasad funkcjonowania efektywnego systemu ochrony dzieci przed złym traktowaniem.

Rada już z chwilą powołania otrzyma obszerny materiał analityczny, bowiem od kilku miesięcy eksperci Biura Rzecznika Praw Dziecka prowadzą ogólnopolski projekt badawczy w tym zakresie. Z całej Polski zbierane są informacje dotyczące działań właściwych organów władzy publicznej, organizacji i instytucji – podejmowanych w przypadkach krzywdzenia dzieci – na rzecz dziecka i jego rodziny, wobec potencjalnego sprawcy lub sprawców, a także wobec innych osób, które mogły mieć wpływ na sytuację dziecka. W ramach projektu analizowany jest w szczególności sposób reagowania na przypadki przemocy stosowanej wobec dziecka, w tym przestrzegania przepisów prawa i stosowania odpowiednich procedur.

Dostosowany do polskich realiów pakiet rozwiązań prawnych zaproponowanych przez Rzecznika Praw Dziecka jest rozwiązaniem analogicznym do funkcjonującej w Wielkiej Brytanii procedury Serious Case Review – analizy przypadków śmierci dziecka pod kątem oceny działań instytucji i organizacji zajmujących się ochroną lub pomocą dla dzieci.

Propozycje Rzecznika są wynikiem konsultacji i współpracy z ekspertami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która była inicjatorem wprowadzenia w polskim prawie takich rozwiązań.