Prawa Dziecka – dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zbiór zawiera głównie deklaracje i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, przyjęte w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród nich znajdują

Dowiedz się więcej

Prawa dziecka

Co to są prawa dziecka?

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko

Dowiedz się więcej

Konstytucja RP

Art.72  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy

Dowiedz się więcej