Bon medyczny dla dziecka i etat dla rodziny zastępczej – propozycje Rzecznika

Zatrudnienie na etaty rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wprowadzenie bonu medycznego dla każdego ich wychowanka

Dowiedz się więcej