Scenariusze zajęć

Scenariusz zajęć dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych: Czym jest szacunek do dziecka? Czyli żywy dokument Janusza Korczaka. Autorstwa Przemysława Kaca i Seweryna Paściaka.

Scenariusz zajęć (PDF, 0,2 MB)

linia.png

Scenariusze zajęć nagrodzone w ogłoszonym przez Rzecznik Praw Dziecka konkursie na scenariusze zajęć lekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Scenariusze zajęć – konkurs

Ideą konkursu było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza Korczaka – patrona 2012 roku, prekursora podmiotowego traktowania dzieci oraz jego nowatorskich metod wychowawczych. Uczestnicy – pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy i studenci wyższych uczelni, do których skierowany był konkurs, mieli za zadanie opracowanie cyklu zajęć o prawach dziecka skierowanych do różnych grup wiekowych dzieci.

W składzie jury konkursu znaleźli się: Katarzyna Koszewska – Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, Ewa Bobińska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marzena Rafalska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Barbara Sochal – Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Administracji Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Ewa Snopek z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Poniżej zwycięskie scenariusze lekcji w plikach do pobrania

scenariusze dla klas I-III szkoły podstawowej

I nagroda – Marta Kobza (PDF)

II nagroda – Katarzyna Bider (PDF)

III nagroda – Beata Komosa (PDF)

scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej

I nagroda – Aneta Lewicka (ZIP)

II nagroda – Joanna Jawiczuk (ZIP)

III nagroda – Malwina Ptak-Chęcińska (PDF)

scenariusze dla gimnazjów

I nagroda – Edyta Bukowska (ZIP)

II nagroda – Elżbieta Gosławska (PDF)

III nagroda – Małgorzata Uss (PDF)

scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych

I nagroda – Sławomir Drelich (PDF)

II nagroda – Marlena Działabij-Drupka (PDF)

III nagroda – Bożena Bednarek (PDF)