Centra Pomocy Dzieciom potrzebują wsparcia. Apel Rzeczniczki Praw Dziecka

„Zwracam się z prośbą o rozważenie wsparcia finansowego działających oraz nowo powstałych Centrów Pomocy Dzieciom ze środków Funduszu Sprawiedliwości”

Dowiedz się więcej