Dostępność dotyczy nas wszystkich

O tym, jak realizować politykę dostępności w pierwszej kolejności w oparciu o te rozwiązania, które już istnieją – dyskutowali

Dowiedz się więcej