Nigdy więcej mowy nienawiści

Wyrażam zdecydowane poparcie dla planowanych zmian legislacyjnych – napisała Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka w piśmie do Arkadiusza Myrchy,

Dowiedz się więcej