Ale kosmos! Dzieci w świecie cyfrowym

– Powinniśmy zrobić wszystko, aby młodzi ludzie sprawnie poruszali się w rzeczywistości cyfrowej i byli w niej bezpieczni

Dowiedz się więcej