Za wielką wrażliwość na otaczający świat

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, przyznała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Marzenie Affeldt, prezes poznańskiej Fundacji

Dowiedz się więcej