Bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja. Ponad granicami o prawach dziecka

O najważniejszych aktualnych wyzwaniach dyskutowali na corocznym spotkaniu Rzecznicy Praw Dziecka z krajów bałtyckich i Polski. W Rydze Monikę

Dowiedz się więcej