Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2023

Monika Horna-Cieślak przedstawiła w Sejmie informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Dowiedz się więcej