Skip to:

michalak_783__0.jpg

Marek Michalak – urodził się 27 lipca 1971 r. w Świdnicy. W 1997 r. uzyskał tytuł licencjata w zakresie pedagogiki specjalnej (wieloprofilowe usprawnianie dzieci) w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, zaś w 2005 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na dwóch kierunkach – socjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (2005) i organizacja pomocy społecznej w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu (2007). Brał udział w wielu szkoleniach i seminariach dotyczących pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz zarządzania.

Od 1987 roku pracuje na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących społecznego wsparcia w kraju i za granicą. W latach 1987-90 był przewodniczącym Koła Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy. Od 1990 do 2008 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy. W latach 1994-2007 pracował na stanowisku dyrektora i wychowawcy Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. W latach 2007-2008 był prezesem Fundacji SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. Był członkiem-założycielem, następnie członkiem Rady Programowej Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Praw Dziecka z siedzibą w Krakowie. W latach 2003-07 był członkiem Opiniodawczo-Doradczej Rady Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka. Od 1996 roku należy do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu – w latach 2003-07 pełnił funkcję Wicekanclerza, a od 19 stycznia 2007 r. kieruje tą organizacją jako Kanclerz.

Jest autorem programu „Centrum Przyjaźni Dziecięcej” wspomagającego dziecko i rodzinę, który otrzymał wiele nagród i rekomendacji. W latach 1993-2008 był kierownikiem muzycznego Zespołu Dziecięcego „SERDUSZKA” skupiającego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W 1993 r. zainicjował w Świdnicy akcję „Czerwiec Miesiącem Dziecka”, która jest realizowana w innych miastach w Polsce i na Litwie. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowej akcji charytatywnej „Polscy Artyści Plastycy – Dzieciom”. Kierowane przez niego organizacje były wielokrotnie nagradzane m.in. przez Fundację Batorego i Bankers Trust z Nowego Jorku, Ministra Pracy i Polityki Społecznej czy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

23 lipca 2008 r. został wybrany przez Sejm RP na urząd Rzecznika Praw Dziecka, 24 lipca 2008 roku jego wybór potwierdził Senat RP, a 25 lipca złożył uroczyste ślubowanie.

Sejm RP i Senat RP w lipcu 2013 r. powołały Marka Michalaka na kolejną, drugą kadencję.

W trakcie sprawowania urzędu powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i społeczną radę doradców oraz uruchomił bezpłatną ogólnopolską linię Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12). Z jego inicjatywy m.in. wprowadzono zakaz stosowania przemocy w stosunkach między rodzicami (opiekunami) i dziećmi oraz liczne zmiany do Kodeksu karnego chroniące dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym i innymi formami przemocy. Ponadto uregulowano kompleksowo system pomocy dzieciom i rodzinie, uchwalając ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jako Rzecznik Praw Dziecka skutecznie zabiegał o ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2012) oraz Konwencji o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, tzw. Konwencji z Lanzarote. W 2015 roku z jego inicjatywy wprowadzono do polskiego systemu prawnego przepis mówiący o prawie dziecka do obojga rodziców.  Był inicjatorem ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, koordynował jego obchody, jak również zorganizował w Warszawie Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka. Na wniosek Rzecznika Sejm RP podjął również uchwały okolicznościowe: w sprawie uczczenia pamięci Ireny Sendlerowej w 100. rocznicę jej urodzin (2010 r.), w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (2013 r.) oraz w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka (2014 r.).

Inicjator licznych kampanii społecznych nagradzanych prestiżowymi nagrodami. Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz prawo” oraz „Jestem mamy i taty” zostały wyróżnione w 2014 i 2015 roku nagrodą EFFIE AWARDS. Dodatkowo kampania „Jestem mamy i taty” została ogłoszona Kampanią Społeczną Roku 2014.

Marek Michalak w październiku 2011 r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka – European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), organizacji zrzeszającej niezależne instytucje czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. Po rocznej kadencji przekazał przewodnictwo Rzecznikowi Praw Dziecka z Cypru i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego organizacji. Obecnie jest jej członkiem.

Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:

  • Order Uśmiechu (1994);
  • statuetkę i nagrodę TVP „Zwyczajni-Niezwyczajni” (1997);
  • Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1997);
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2003 r.);
  • Oskar Polskiej Pediatrii (dwukrotnie w 2011 i 2013 r., nadawanym przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne);
  • Zasłużony dla Miasta Świdnicy (2013, tytuł i medal nadany przez Radę Miasta Świdnicy);
  • „Okulary Grzegorzewskiej” - wyróżnienie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2015 r., po raz pierwszy w historii uczelni);
  • Medal Gloria Pediatrica, (2015 r., nadawanym przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne);
  • Order Świętego Stanisława (2016 r., ustanowiony przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku).

Wielokrotnie nagradzany tytułem Przyjaciela Szkoły, licznymi wyróżnieniami od organizacji pozarządowych oraz różnego rodzaju placówek zajmujących się dziećmi i rodziną.

Autor i współautor licznych publikacji dotyczących ochrony praw dziecka.  

Nie należy do żadnej partii politycznej.

Jego żona jest pedagogiem-plastykiem. Mają dwoje dzieci – Julię (ur. 2002) i Miłosza (ur. 2008).