Skip to:

1
2
3
4
5

Spotkanie Rzecznika Praw Dziecka z Radą Dzieci i Młodzieży RP

Rzecznik Praw Dziecka powoła Młodzieżową Radę Doradców - zapowiedział Mikołaj Pawlak na spotkaniu z przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. Młodzieżowa Rada Doradców będzie głosem środowiska młodzieżowego, a także naturalnym rzecznikiem praw dziecka... więcej...

Wizyta Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

Sytuacja dzieci w polskich ośrodkach dla cudzoziemców - to jeden z głównych problemów omawianych podczas spotkania Komisarz Praw Człowieka Dunji Mijatović z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem. Pani Komisarz odwiedziła warszawskie biuro Rzecznika  podczas... więcej...

Telefon Zaufania z informacją o edukacji szkolnej

Od kwietnia zostanie rozszerzona działalność telefonicznej linii interwencyjnej - Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12). Wszystkie osoby - uczniowie, rodzice, nauczyciele czy władze lokalne - uzyskają pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące... więcej...

Rzecznik Praw Dziecka wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich: brońmy prawa rodziców do wychowywania dzieci

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał  Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konstytucyjne prawo... więcej...

Delegacja Barnevernet w Polsce

Zachowanie tożsamości narodowej, kulturowej i językowej dzieci odbieranych polskim rodzicom w Norwegii było głównym tematem spotkania w Warszawie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka z norweską delegacją urzędników z Barnevernet. Po wydaleniu z Norwegii konsula... więcej...