Skip to:

1
2
3
4
5

W NSP 81 o prawach dziecka

96 proc. uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie zna prawa dziecka i potrafi wymienić przynajmniej jedno z nich – wynika z przeprowadzonej ankiety. 29 września dzieci omówiły szczegóły kwestionariusza w towarzystwie Rzecznika Praw Dziecka Marka... więcej...

Autorytety pedagogiczne przeciw biciu dzieci

- Żadne badania nie dowodzą pozytywnego wpływu bicia na rozwój dzieci, a artykuł prof. Zbigniewa Stawrowskiego nawołuje do łamania prawa – przekonują uczestnicy IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Jednoznaczne stanowisko podpisane przez 116 autorytetów... więcej...

TPD Legnica u RPD

26 września br. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła blisko 50 osobowa grupa Młodzieżowych Wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Legnicy wraz z opiekunami. Spotkanie z Markiem Michalakiem było jednym z punktów bogatego programu wizyty w Warszawie. Dzieci i... więcej...

Europejscy Rzecznicy Praw Dziecka w Wilnie

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak uczestniczy w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) w Wilnie. Gospodarzem spotkania jest Pani Edita Žiobienė, Rzecznik Praw Dziecka Republiki Litewskiej. Tegoroczne spotkanie ENOC poświęcone zostało... więcej...

Wyzwania dla sądownictwa rodzinnego w Polsce

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym otwarciu XVIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Sądownictwo rodzinne – aktualne problemy i wyzwania” Przemoc w wychowaniu dzieci, mediacja... więcej...