Zmiany w przebiegu postępowań w trybie Konwencji haskiej

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do SSA Beaty Waś Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie wykonywania niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U.2018.416 z dnia 26 lutego 2018 r.).

Wystąpienie generalne RPD (PDF)

Opowiedź Sądu Apelacyjnego w Warszawie