Problemy z realizacją niepieniężnego świadczenia usług opiekuńczych

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy w sprawie niepieniężnego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka (PDF)

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie