Badanie RPD: Dzieci chcą, ale już nie potrafią oderwać się od mediów społecznościowych

Media społecznościowe stały się nowym nałogiem dzieci i młodzieży. 13 procent młodszych dzieci i aż 15 procent młodzieży jest uzależnionych od social mediów. Co trzeci nastolatek spędza tam kilka godzin dziennie, a wielu z nich nawet 12 godzin! Młodzi chcą ograniczyć korzystanie z sieci, ale im się nie udaje, przez co zaniedbują inne zajęcia – wynika z ogólnopolskich naukowych badań jakości życia dzieci i młodzieży zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka.

Badanie pokazuje, że dzieci i młodzież często nie radzą sobie z próbami ograniczenia czasu poświęcanego na media społecznościowe. Czują się źle, gdy są poza siecią, a korzystanie z social mediów jest ich sposobem na poprawę samopoczucia. To objawy uzależnienia. Musimy pomóc im rozwijać alternatywne formy spędzania czasu, uczyć organizacji czasu wolnego i zachęcić do budowania zdrowych relacji w świecie realnym – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Z badania wynika, że ilość czasu spędzanego dziennie w internecie rośnie wraz z wiekiem uczniów. Już tylko co ósmy drugoklasista szkoły podstawowej (12%) nie korzystał z mediów społecznościowych w swoim wolnym czasie, już po zdalnych lekcjach. A w przypadku szóstoklasistów i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych jest jeszcze gorzej – twierdziło tak już tylko odpowiednio 2 i 1% z nich.

62% uczniów klas 2. szkół podstawowych spędzało online mniej niż dwie godziny dziennie. W grupie uczniów klas 6. odsetek ten wynosił 27%, a wśród najstarszych zaledwie 11%. Ponad połowa szóstoklasistów (55%) poza zajęciami szkolnymi w sieci spędzała od 1 do 4 godzin dziennie, a wśród nastolatków była to jedna trzecia (34%). Z kolei wśród starszej młodzieży ponad połowa (56%) spędzała online między 2 a 6 godzin dziennie.

Przy 8 godzinach dziennie spędzanych w internecie, dodając czas na sen i naukę szkolną, nie pozostaje miejsce na żadną inną aktywność w ciągu doby. A właśnie tyle czasu w sieci spędzało 4% najmłodszych, 10% szóstoklasistów i aż 16% najstarszych uczniów.

Ogólnopolskie badanie zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka wskazuje także na niepokojąco wysoki odsetek młodych, którzy chcą ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, ale nie potrafią tego zrobić. Wśród najmłodszych uczniów takie próby kończyły się fiaskiem w przypadku jednej trzeciej uczniów (32%). A 27% drugoklasistów przyznaje, że korzysta z mediów społecznościowych, by lepiej się poczuć.

Prawie połowie uczniów klas szóstych korzystanie z mediów społecznościowych poprawia samopoczucie (48%), a niespełna jedna trzecia podejmowała daremne próby zmniejszenia ilości czasu spędzanego w sieci (30%). Jedna czwarta często zdaje sobie sprawę, że myśli tylko o korzystaniu z internetu (25%).

Im starsi uczniowie, tym więcej czasu spędzają online. Młodzież ze szkół średnich przyznaje, że korzysta z internetu, aby lepiej się poczuć (51%), jedna czwarta przyznaje się do nieudanych prób spędzania mniejszej ilości czasu na portalach społecznościowych (26%), zaniedbywania innych zajęć (24%) oraz występowania z tego powodu sytuacji konfliktowej z domownikami (24%).

W związku z wynikami badania w obszarze korzystania z serwisów społecznościowych Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka rekomenduje m.in. rozwijanie alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży, pokazywanie im właściwych wzorców odpoczynku i tworzenie zachęt do budowania zdrowych relacji w świecie realnym. Niepokojący jest także wysoki odsetek dzieci, których rodzice nie wiedzą o ilości czasu spędzanego w mediach społecznościowych. Zdaniem ekspertów Rady może to świadczyć o braku kontroli rodziców nad ich dziećmi, dlatego konieczne jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej o zasięgu ogólnopolskim, która zwiększyłaby u opiekunów świadomość czasu spędzanego przez ich dzieci w sieci.

Raport RPD – korzystanie z mediów społecznościowych i internetu DOC

Raport RPD – korzystanie z mediów społecznościowych i internetu PDF

Uzależnienie od serwisów społecznościowych – podział na województwa DOC

Uzależnienie od serwisów społecznościowych – podział na województwa PDF