Blog

Problem z wystawianiem karty urodzenia dziecka

Wystąpienie Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie wystawienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą karty urodzenia

Dowiedz się więcej

Rzecznicy o prawach małego pacjenta

Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Bartłomiejem Chmielowcem Rzecznikiem Praw Pacjenta. Głównym tematem rozmowy była m.in. sytuacja

Dowiedz się więcej

Psychiatryczne świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży są niedoszacowane

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące wyceny psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych skierowanych do populacji pediatrycznej

Dowiedz się więcej

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

… mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, kim chcę, aby były, ale kim one

Dowiedz się więcej

Apel RPD w sprawie urlopowania dzieci z placówek

– W związku z protestem pracowników sądów chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację dzieci

Dowiedz się więcej