Prawa dziecka po ludzku

Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka, jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta to międzynarodowy

Dowiedz się więcej