Samodzielni wychowankowie pieczy zastępczej. Rozmowy o efektywności

O tym jak poprawić proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej rozmawiano w Toruniu na konferencji „Rodzic na zastępstwo – miłość

Dowiedz się więcej