Tak działa ustawa Kamilka. Ruszyły prace Zespołu ds. Ochrony Małoletnich

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz młodych osób ze specjalnymi potrzebami, powołanie grupy roboczej do opracowania standardów ochrony

Dowiedz się więcej