Skip to:

1
2
3
4
5

Wizyta w Lublinie

Spotkanie ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 6, dekoracja Orderem Uśmiechu Alicji Barton oraz odwiedziny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - wypełniły program wizyty Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Lublinie (27 kwietnia). Wizytę w... więcej...

Ważne pytania w Głuchołazach

Czy dzieci i ryby głosu nie mają? Czy ten kto ma prawa ma również obowiązki? Które z praw dziecka respektowane są na co dzień? – to niektóre z pytań, na które poszukiwano odpowiedzi w Głuchołazach, podczas dziecięcej debaty na temat praw dziecka, w której 24 kwietnia... więcej...

Korczak patronem polskiej szkoły w Wielkiej Brytanii

Od 22 kwietnia 2017 r. Polska Sobotnia Szkoła w Gravesend (Wielka Brytania) nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Choć szkoła w Gravesend funkcjonuje od 5 lat, to imię patrona przybrała dopiero teraz, ponieważ... więcej...

Prawo dziecka do obojga rodziców - przepisy a rzeczywistość

Pomimo wprowadzenia na wniosek Rzecznika Praw Dziecka do polskiego porządku prawnego przepisów jednoznacznie podkreślających konieczność priorytetowego uwzględniania przez sądy prawa dziecka do obojga rodziców, nadal obserwuje się problemy z pełną realizacją praw... więcej...

Z wizytą w Armenii

W dniach 10-13 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka złożył oficjalną wizytę w Armenii. Marek Michalak spotkał się dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, którzy powinni dbać o to, aby prawa dziecka  były skutecznie zabezpieczane. W wizycie Rzecznikowi towarzyszyła prof. Barbara... więcej...