Skip to:

1
2
3
4
5

W sprawie standardów pobytu dzieci i młodzieży w MOWach i MOSach

2 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej opracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka propozycje standardów pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych... więcej...

Władysław Bartoszewski ambasadorem kampanii „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo”

"Bartoszewski, bój się Boga! Co ty wyrabiasz?!” – to jedyna reprymenda, którą  Minister Władysław Bartoszewski dyscyplinował syna, ale nigdy nie uderzył własnego dziecka.  Jak sam przyznaje nigdy jako dziecko nie był bity i sam też nie stosował przemocy jako metody... więcej...

W sprawie dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych

25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie poinformował Ministra Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych, domagając się pilnego podjęcia działań w tym zakresie. Wyraził... więcej...

W sprawie opieki stomatologicznej dzieci

24 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej. Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że... więcej...

W sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego

23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o pilne wprowadzenie zmian w uregulowaniach prawnych określających tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Z uwagi... więcej...