Skip to:

1
2
3
4
5

Sejm pozytywnie o projekcie zwiększającym ochronę dzieci

Do dalszych prac Sejmu trafiły projekty nowelizacji ustawy Kodeks karny i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakładający surowsze kary za przestępstwa popełnione wobec dzieci. Z inicjatywą zwiększenia prawnokarnej ochrony małoletnich wystąpił do Prezydenta RP... więcej...

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – dołącz do Brzegu!

Tylko miesiąc pozostał do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). W tym roku centralne uroczystości odbędą się w Brzegu na Opolszczyźnie, ale do obchodów – wzorem ubiegłego roku – może dołączyć każda szkoła lub przedszkole w Polsce. Dla autorów najciekawszych... więcej...

W Częstochowie o prawie do mediacji

 „Masz prawo do mediacji” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie w Częstochowie, w której 18 października br. uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka. W Częstochowie Marek Michalak spotkał się również z uczniami I LO oraz... więcej...

Moc spotkań w Gdańsku

Spotkanie z dziećmi z Domu dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych, obchody Dnia Edukacji Narodowej, 20-lecie OREW, 10-lecie nadania imienia Jana Pawła II przedszkolu, dyskusja o polityce wspierania rodziny oraz zwiedzanie Wydziału Gier i Zabaw... więcej...

Prawa dziecka i ucznia w praktyce szkolnej – konferencja RPD i GIODO

13 października w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zakończyła się dwudniowa konferencja szkoleniowa „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 przedstawicieli szkół z całego kraju. Współorganizatorem konferencji był... więcej...