Skip to:

1
2
3
4
5

INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI dla MPS

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z dziećmi i rodzicami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie. W 25. rocznicę założenia organizacji, na ręce Teresy Matulki, prezesa Stowarzyszenia, Marek Michalak przekazał Odznakę Honorową... więcej...

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

- Pozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie to bezpośrednie narażenie go na utratę zdrowia, a nawet życia – przypomina Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że dzieci nie wolno zostawiać w samochodzie, niezależnie od pory roku. W... więcej...

Sankcje karne za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Nieprzestrzeganie orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów dziecka z rodzicami jest nagannym zachowaniem, które – w ocenie Rzecznika Praw Dziecka – powoduje konieczność wkroczenia prawa karnego poprzez spenalizowanie zachowań sprawcy. Marek Michalak w... więcej...

„Odwaga ratuje życie” – nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

- Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania... więcej...

O działalności Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie

Sejm RP wysłuchał informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2014 r., wraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. - Podsumowując kolejny rok trudnej i wytężonej pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw  dziecka w Polsce, z satysfakcją muszę... więcej...