Skip to:

1
2
3
4
5

Solaria tylko dla dorosłych, stomatologia będzie wyceniona na nowo

- Zakaz korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie będzie wprowadzony jeszcze w tej kadencji Sejmu – poinformował prof. Marian Zembala na spotkaniu (3 sierpnia) z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka. Szef resortu zdrowia obiecał także, że złoży... więcej...

Zielone światło dla książeczki zdrowia dziecka

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja zobowiązuje resort zdrowia do opracowania wzoru książeczki zdrowia dziecka. W prezydenckim uzasadnieniu czytamy m.in... więcej...

Priorytet dla zdrowia dzieci

Zintegrowany system monitorowania losów małego dziecka, zmiana wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci – to priorytety współpracy Rzecznika... więcej...

O upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży

- Zachęcam do tworzenia młodzieżowych rad gmin wszędzie tam, gdzie jeszcze nie powstały – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do przewodniczących samorządów lokalnych. Marek Michalak przyłączył się w ten sposób do apelu młodzieży wyrażonego uchwałą podczas obrad... więcej...

Dopalacze kradną życie!

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisano Pakt Społeczny Przeciwko Dopalaczom, który pozwoli skoordynować działania różnych instytucji i organizacji prowadzone w walce z tymi substancjami. Jednym z sygnatariuszy Paktu jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.... więcej...