O prawo do dobrego dzieciństwa

Dzieci z niepełnosprawnościami, które trafiają do pieczy zastępczej, powinny mieć warunki maksymalnie zbliżone do środowiska pełnego ciepła rodzinnego –

Dowiedz się więcej

Piecza. Te działania sądów niepokoją

– Nasilająca się praktyka sądów polegająca na umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej wobec braku możliwości doprowadzenia do porozumienia między

Dowiedz się więcej