Równy dostęp do leków to prawo każdego małego pacjenta

Psychiatrzy dzieci i młodzieży oraz lekarze medycyny paliatywnej, a także medycy zatrudnieni w zakładach opieki długoterminowej dla dzieci nie

Dowiedz się więcej

Kwestionariusz oceny pokrzywdzonego i świadka. RPD pisze do resortu sprawiedliwości

Rzeczniczka Praw Dziecka przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego i

Dowiedz się więcej