Skip to:

Książka "Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne" autorstwa Marty Dąbrowskiej to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka. Jest to praca magisterska o skomplikowanym i mogącym zniechęcać niektórych do zapoznania się z jej treścią tytule.... więcej...
Książka "Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów" autorstwa Anny Babickiej-Wirkus to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniona w ramach konkursu Rzecznika na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka. Seria... więcej...
Książka „Sam na sam z Bogiem” autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Modlitwy Janusza Korczaka posiadają nade wszystko funkcję asertywną, w której unaocznia się relacja między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a człowiekiem, między... więcej...
A Child’s Right to Respect is short, but it is the most important of Janusz Korczak’s pedagogical publications. It should be treated as an educational manifesto, the Old Doctor’s credo. A Child’s Right to Respect - Janusz Korczak (PDF, 1 MB)  
Książka „Momenty wychowawcze” autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Jest to praca w szczególny sposób adresowana do młodych nauczycieli, którzy uczą się obserwować, rozumieć dziecko i rozmawiać z nim. Dzisiejsi badacze Korczaka nazywają ten... więcej...
Bogata i dobrze dobrana literatura oraz orzecznictwo, cytaty i zestaw aktów prawnych, a także osobista refleksja autorki Kornelii Hendrych, skłaniają do uznania książki za rzetelną naukowo, świadcząc jednocześnie o dobrze przygotowanym warsztacie i dużej wrażliwości na... więcej...
Książka „Dziecko jako podmiot wolności i sumienia wyznania” autorstwa Izabeli Lach to pozycja, która przypomina, że tzw. trudne tematy, faktycznie stanowią pokoleniowy, rodzinny lub szkolny problem, przede wszystkim wtedy, gdy brakuje dialogu, wysłuchania, zrozumienia... więcej...
Publikacja pt. „Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych” autorstwa Małgorzaty Andrzejczak-Świątek, to kolejna pozycja wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniona w konkursie Rzecznika na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka.... więcej...
„Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego” jest publikacją pracy Marzeny Czai, która została wyróżniona w V edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską z dziedziny praw dziecka.... więcej...
„Kocham. Nie bije”? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym, to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka. Autorka - Anna Siejak zwyciężyła w V edycji konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki praw dziecka. W swojej pracy... więcej...
„Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki, to kolejna książka podejmująca tematykę ochrony praw dziecka, wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Konwencja o prawach dziecka... więcej...
Zbiór zawiera głównie deklaracje i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, przyjęte w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się te najważniejsze – Deklaracja Pra Dziecka i Konwencja o prawach dziecka. Publikacja obejmuje również... więcej...
Raport pt. „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją” w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych. Autorka, prof.... więcej...
„Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym” jest pracą magisterską napisaną przez Karolinę Kudybę pod kierunkiem prof. Janiny Czapskiej w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu... więcej...
„Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację” – Publikacja autorstwa dr Katarzyny Gawlicz i Barbary Rohrborn wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Książka ta przybliża nowatorski projekt realizowany pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka przez... więcej...
„Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym” – Publikacja autorstwa Joanny Luberadzkiej–Grucy, Edyty Wojtasińskiej i Jolanty Zmarzlik wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. To kompendium dobrej praktyki rodzicielstwa zastępczego. Przybliżając... więcej...
W artykule autorzy Marek Michalak i Paweł Jaros dokonują analizy międzynarodowych aktów prawnych, a zwłaszcza postanowień Konwencji o prawach dziecka pod kątem relacji dziecka z rodzicami. Wskazując na podmiotowość dziecka i przedstawiając katalogi praw dziecka... więcej...
W poniedziałek, 4 lutego 2013 roku w Zakładzie Żywienia Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się konferencja "Żywienie na wagę zdrowia" oraz briefing prasowy. Organizatorami spotkania byli Dziekan Wydziału Zdrowia... więcej...
„Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne” – publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Małgorzata Kozak (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską). Publikacja precyzuje... więcej...
„Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie” – polsko-angielska publikacja pozwalająca lepiej zrozumieć podstawowe założenia wychowania dziecka w duchu korczakowskim. Książka jest podsumowaniem rok 2012 będącym Rokiem Janusza Korczaka. Rok Janusza Korczaka... więcej...

Strony

Subskrybuj Książki, informatory, poradniki