Książki, informatory, poradniki

Biuro Rzecznika Praw Dziecka udziela podmiotom, których działalność statutowa ma na celu ochronę praw dziecka nieodpłatnie, na czas nieokreślony prawa do swobodnego korzystania z wszelkich publikacji, pozycji wydawniczych, których wydawcą jest Rzecznik Praw Dziecka, a także plakatów, filmów, kampanii Rzecznika. Ww. podmioty mają prawo do korzystania z ww. publikacji w celach związanych z ich działalnością statutową, niekomercyjnie, każdorazowo z przywołaniem Rzecznika Praw Dziecka jako wydawcy wykorzystywanej pracy.